#1
BTS

K-POP Starpic
Votes 8,742
#2 STRAY KIDS
K-POP Starpic
Votes 6,526
#3 treasure
K-POP Starpic
Votes 200
#4 (G)I-DLE
K-POP Starpic
Votes 150
#5 LE SSERAFIM
K-POP Starpic
Votes 141
#6 ATEEZ
K-POP Starpic
Votes 10
#7 BLACKPINK
K-POP Starpic
Votes 0
#8 ENHYPEN
K-POP Starpic
Votes 0
#9 BIGBANG
K-POP Starpic
Votes 0

#1
BLACKPINK

K-POP Starpic
Votes 267,822
#2 BTS
K-POP Starpic
Votes 173,748
#3 STRAY KIDS
K-POP Starpic
Votes 127,170
#4 MONSTA X
K-POP Starpic
Votes 40,100
#5 NCT
K-POP Starpic
Votes 40,070
#6 SEVENTEEN
K-POP Starpic
Votes 24,270
#7 treasure
K-POP Starpic
Votes 22,840
#8 TXT
K-POP Starpic
Votes 20,501
#9 ENHYPEN
K-POP Starpic
Votes 19,820
#10 ATEEZ
K-POP Starpic
Votes 10,425
#11 LE SSERAFIM
K-POP Starpic
Votes 10,146
#12 TWICE
K-POP Starpic
Votes 8,043
#13 IVE
K-POP Starpic
Votes 4,867
#14 (G)I-DLE
K-POP Starpic
Votes 4,202
#15 EXO
K-POP Starpic
Votes 4,185
#16 aespa
K-POP Starpic
Votes 4,000
#17 THE BOYZ
K-POP Starpic
Votes 3,636
#18 KARD
K-POP Starpic
Votes 3,020
#19 ITZY
K-POP Starpic
Votes 2,625
#20 BIGBANG
K-POP Starpic
Votes 2,520
#21 ONEUS
K-POP Starpic
Votes 1,240
#22 DAY6
K-POP Starpic
Votes 1,006
#23 ASTRO
K-POP Starpic
Votes 936
#24 STAYC
K-POP Starpic
Votes 810
#25 NEWJEANS
K-POP Starpic
Votes 395
#26 CRAVITY
K-POP Starpic
Votes 260
#27 LOONA
K-POP Starpic
Votes 240
#28 MAMAMOO
K-POP Starpic
Votes 175
#29 GIRLS' GENERATION
K-POP Starpic
Votes 175
#30 IU
K-POP Starpic
Votes 150
#31 SF9
K-POP Starpic
Votes 100
#32 WEKIMEKI
K-POP Starpic
Votes 50
#33 SUNMI
K-POP Starpic
Votes 10
#34 GOT7
K-POP Starpic
Votes 10
#35 SHINee
K-POP Starpic
Votes 0
#36 BTOB
K-POP Starpic
Votes 0
#37 Apink
K-POP Starpic
Votes 0

#1
BLACKPINK

K-POP Starpic
Votes 172,192
#2 BTS
K-POP Starpic
Votes 149,561
#3 STRAY KIDS
K-POP Starpic
Votes 71,705
#4 ATEEZ
K-POP Starpic
Votes 27,521
#5 SEVENTEEN
K-POP Starpic
Votes 21,710
#6 ENHYPEN
K-POP Starpic
Votes 19,109
#7 treasure
K-POP Starpic
Votes 8,810
#8 (G)I-DLE
K-POP Starpic
Votes 7,472
#9 MONSTA X
K-POP Starpic
Votes 7,100
#10 LE SSERAFIM
K-POP Starpic
Votes 6,490
#11 TWICE
K-POP Starpic
Votes 6,033
#12 KARD
K-POP Starpic
Votes 4,220
#13 EXO
K-POP Starpic
Votes 4,020
#14 IVE
K-POP Starpic
Votes 3,175
#15 ITZY
K-POP Starpic
Votes 2,575
#16 BIGBANG
K-POP Starpic
Votes 2,520
#17 TXT
K-POP Starpic
Votes 2,140
#18 ONEUS
K-POP Starpic
Votes 1,240
#19 ASTRO
K-POP Starpic
Votes 820
#20 NCT
K-POP Starpic
Votes 260
#21 NEWJEANS
K-POP Starpic
Votes 205
#22 IU
K-POP Starpic
Votes 150
#23 MAMAMOO
K-POP Starpic
Votes 110
#24 LOONA
K-POP Starpic
Votes 90
#25 CRAVITY
K-POP Starpic
Votes 60
#26 WEKIMEKI
K-POP Starpic
Votes 50
#27 SUNMI
K-POP Starpic
Votes 10
#28 GIRLS' GENERATION
K-POP Starpic
Votes 10
#29 GOT7
K-POP Starpic
Votes 10
#30 THE BOYZ
K-POP Starpic
Votes 0
#31 DAY6
K-POP Starpic
Votes 0
#32 STAYC
K-POP Starpic
Votes 0
#33 aespa
K-POP Starpic
Votes 0

#1
JIN

K-POP Starpic
BTS
Votes 40,520
#2 JENNIE
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 11,250
#3 RM
K-POP Starpic
BTS
Votes 6,400
#4 SO JUNG HWAN
K-POP Starpic
treasure
Votes 6,100
#5 YUNA
K-POP Starpic
ITZY
Votes 4,240
#6 I.N
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 4,100
#7 LEE KNOW
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 2,950
#8 JONGHYUN
K-POP Starpic
SHINee
Votes 2,320
#9 SON NAEUN
K-POP Starpic
Apink
Votes 1,000
#10 BANG CHAN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 110
#11 JISOO
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 100
#12 SHOWNU
K-POP Starpic
MONSTA X
Votes 100
#13 MIYEON
K-POP Starpic
(G)I-DLE
Votes 51

#1
JIN

K-POP Starpic
BTS
Votes 1,361,337
#2 JENNIE
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 471,891
#3 HAECHAN
K-POP Starpic
BTS
Votes 217,650
#4 J-HOPE
K-POP Starpic
treasure
Votes 173,816
#5 JUNGKOOK
K-POP Starpic
ITZY
Votes 144,726
#6 WONWOO
K-POP Starpic
SEVENTEEN
Votes 111,860
#7 KIHYUN
K-POP Starpic
MONSTA X
Votes 110,000
#8 SUNOO
K-POP Starpic
ENHYPEN
Votes 90,985
#9 RM
K-POP Starpic
BTS
Votes 90,940
#10 SO JUNG HWAN
K-POP Starpic
treasure
Votes 82,200
#11 SUGA
K-POP Starpic
BTS
Votes 76,682
#12 YUNA
K-POP Starpic
ITZY
Votes 32,700
#13 SOYEON
K-POP Starpic
(G)I-DLE
Votes 31,392
#14 I.N
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 27,610
#15 BANG CHAN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 27,100
#16 WOOYOUNG
K-POP Starpic
ATEEZ
Votes 9,100
#17 HYUNJIN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 8,281
#18 FELIX
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 8,078
#19 MASHIHO
K-POP Starpic
treasure
Votes 7,900
#20 YUGYEOM
K-POP Starpic
GOT7
Votes 7,356
#21 V
K-POP Starpic
BTS
Votes 6,221
#22 KARINA
K-POP Starpic
aespa
Votes 6,000
#23 JISOO
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 5,804
#24 HAN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 5,288
#25 SUHO
K-POP Starpic
EXO
Votes 3,770
#26 SOOBIN
K-POP Starpic
TXT
Votes 3,550
#27 AN YUJIN
K-POP Starpic
IVE
Votes 3,485
#28 SEUNGMIN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 2,621
#29 TEN
K-POP Starpic
NCT
Votes 2,480
#30 JIMIN
K-POP Starpic
BTS
Votes 2,037
#31 YUNHO
K-POP Starpic
ATEEZ
Votes 1,728
#32 JANG GYURI
K-POP Starpic
fromis_9
Votes 1,350
#33 HEESEUNG
K-POP Starpic
ENHYPEN
Votes 1,000
#34 SHOWNU
K-POP Starpic
MONSTA X
Votes 990
#35 JUNGWON
K-POP Starpic
ENHYPEN
Votes 850
#36 JAEMIN
K-POP Starpic
NCT
Votes 800
#37 SEOL A
K-POP Starpic
WJSN
Votes 799
#38 GD
K-POP Starpic
BIGBANG
Votes 700
#39 HUENINGKAI
K-POP Starpic
TXT
Votes 586
#40 MOONBIN
K-POP Starpic
ASTRO
Votes 320
#41 THE8
K-POP Starpic
SEVENTEEN
Votes 280
#42 BEOMGYU
K-POP Starpic
TXT
Votes 263
#43 JANG WONYOUNG
K-POP Starpic
IVE
Votes 260
#44 LISA
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 220
#45 YUQI
K-POP Starpic
(G)I-DLE
Votes 200
#46 RENJUN
K-POP Starpic
NCT
Votes 150
#47 SIEUN
K-POP Starpic
STAYC
Votes 128
#48 YEOSANG
K-POP Starpic
ATEEZ
Votes 100
#49 IRENE
K-POP Starpic
RED VELVET
Votes 100
#50 Apink
K-POP Starpic
Votes 100
#51 INSEOUNG
K-POP Starpic
SF9
Votes 100
#52 LAY
K-POP Starpic
EXO
Votes 100
#53 CHOI HYUN SUK
K-POP Starpic
treasure
Votes 50
#54 LEE KNOW
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 40
#55 SAN
K-POP Starpic
ATEEZ
Votes 30
#56 SOHEE
K-POP Starpic
NATURE
Votes 25

#1
JIN

K-POP Starpic
BTS
Votes 755,186
#2 JENNIE
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 332,337
#3 J-HOPE
K-POP Starpic
BTS
Votes 171,421
#4 WONWOO
K-POP Starpic
treasure
Votes 111,870
#5 RM
K-POP Starpic
ITZY
Votes 83,280
#6 SUGA
K-POP Starpic
BTS
Votes 47,830
#7 SO JUNG HWAN
K-POP Starpic
treasure
Votes 44,600
#8 JUNGKOOK
K-POP Starpic
BTS
Votes 40,122
#9 I.N
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 35,410
#10 HAECHAN
K-POP Starpic
NCT
Votes 33,800
#11 BANG CHAN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 27,713
#12 YUNA
K-POP Starpic
ITZY
Votes 27,590
#13 SOYEON
K-POP Starpic
(G)I-DLE
Votes 27,092
#14 JUNGWON
K-POP Starpic
ENHYPEN
Votes 10,000
#15 HYUNJIN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 8,071
#16 MASHIHO
K-POP Starpic
treasure
Votes 7,900
#17 JISOO
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 5,995
#18 FELIX
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 5,833
#19 SUNOO
K-POP Starpic
ENHYPEN
Votes 4,155
#20 JONGHYUN
K-POP Starpic
SHINee
Votes 3,920
#21 SUHO
K-POP Starpic
EXO
Votes 3,770
#22 SOOBIN
K-POP Starpic
TXT
Votes 3,550
#23 V
K-POP Starpic
BTS
Votes 2,774
#24 TEN
K-POP Starpic
NCT
Votes 2,400
#25 JANG GYURI
K-POP Starpic
fromis_9
Votes 2,286
#26 MOONBIN
K-POP Starpic
ASTRO
Votes 1,950
#27 AN YUJIN
K-POP Starpic
IVE
Votes 1,315
#28 JAEMIN
K-POP Starpic
NCT
Votes 1,020
#29 HEESEUNG
K-POP Starpic
ENHYPEN
Votes 1,000
#30 SEOL A
K-POP Starpic
WJSN
Votes 799
#31 SHOWNU
K-POP Starpic
MONSTA X
Votes 700
#32 GD
K-POP Starpic
BIGBANG
Votes 700
#33 JIMIN
K-POP Starpic
BTS
Votes 647
#34 HUENINGKAI
K-POP Starpic
TXT
Votes 586
#35 SEUNGMIN
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 241
#36 LISA
K-POP Starpic
BLACKPINK
Votes 220
#37 BEOMGYU
K-POP Starpic
TXT
Votes 213
#38 THE8
K-POP Starpic
SEVENTEEN
Votes 100
#39 IRENE
K-POP Starpic
RED VELVET
Votes 100
#40 SIEUN
K-POP Starpic
STAYC
Votes 62
#41 MIYEON
K-POP Starpic
(G)I-DLE
Votes 51
#42 CHOI HYUN SUK
K-POP Starpic
treasure
Votes 50
#43 LEE KNOW
K-POP Starpic
STRAY KIDS
Votes 50
#44 SAN
K-POP Starpic
ATEEZ
Votes 30
#45 RENJUN
K-POP Starpic
NCT
Votes 0